Sala Konferencyjna – do wynajęcia ul. Lubicz 42

NovumBistro

Restauracja NOVUM BISTRO Zapraszamy Ponownie !

Zakłady Usługowe „Południe” zapraszają do restauracji NOVUM BISTRO w Krakowie przy ul. Lubicz 42
Jesteś tu:

O nas

Zakłady Usługowe "Południe" sp. z o.o. w Krakowie powstały w 1991 roku w Krakowie, w wyniku prywatyzacji PKP Kolejowych Zakładów Usługowych. Jako podstawowy profil działania ZU "Południe" sp. z o.o. obrały usługi utrzymania czystości, które to usługi wykonują do dnia dzisiejszego.

Z biegiem czasu wachlarz świadczonych usług został poszerzony o usługi ochrony mienia i osób, na które ZU "Południe" sp. z o.o. posiadają aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-1411-00, usługi komunalne (wywóz śmieci i odpadów), usługi z zakresu utrzymania zieleni, obsługi parkingów, miejskich stref płatnego parkowania, kotłowni, oczyszczalni ścieków, rozbiórki wszelkich obiektów budowlanych i wiele innych. Szczególną uwagę ZU "Południe" sp. z o.o. poświęciły osobom niepełnosprawnym poprzez m.in. powołanie spółki Przedsiębiorstwo Usługowe "Południe II" sp. zo.o., - Zakładu Pracy Chronionej której zadaniem jest tworzenie miejsc i warunków pracy osobom niepełnosprawnym, jak również powołaniem Fundacji Pomocy Osób Niepełnosprawnych www.fpon.com.pl, której zadaniem jest szkolenie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych

W kolejnych latach ZU "Południe" sp. z o.o. poszerzyły swoją działalność w związku z zakupem przedsiębiorstw z innych branż.

Zakłady Usługowe "Południe" sp. z o.o. w Krakowie są m.in. właścicielem Fabryki Aparatury Elektromechanicznej "Fanina SA" w Przemyślu www.fanina.pl specjalizującej się w produkcji wyrobów dla kolei oraz przemysłu maszynowego i elektromechanicznego, produkującej dla potrzeb tych branż m.in. elektryczne zestawy kolejowego sprzęgu ogrzewczego, przekładniki prądowe, transformatory, elektromagnesy, prowadniki kabla itp.,

Zakłady Usługowe "Południe" sp. z o.o. były wieloletnim większościowym udziałowcem Biura Projektowania Realizacji i Wdrożeń  BPK Katowice specjalizującego się w projektowaniu infrastruktury kolejowej, będącego obecnie w strukturach Movares Polska SA,  a także właścicielem Przedsiębiorstwa Mechanizacji Budownictwa "ZREMB" w Łodzi zajmującego się produkcją maszyn wykończeniowych dla budownictwa.

W roku 2014 Zakłady Usługowe „Południe” sp. z o.o. zbudowały i wyposażyły w całości Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Przemyślu o przepustowości 30.000 Mg/rok odpadów komunalnych i 15.000 Mg/rok odpadów ulegających biodegradacji. Zakład ten wraz ze składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne stanowi kompleksową Instalację Przetwarzania Odpadów we wschodniej części województwa podkarpackiego.

Zakłady Usługowe „Południe” sp. z o.o. są także właścicielem Bocznicy Odstawczej Wagonów Osobowych w Bielsku Białej, na której wykonują obsługę techniczną wagonów osobowych każdego typu.

Zakłady Usługowe "Południe" sp. z o.o. w Krakowie posiadają wdrożony i funkcjonujący zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem potwierdzany już od 2004 roku corocznie Certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Środowiskiem ISO 14001.

Zakłady Usługowe "Południe" posiadają także szereg atrakcyjnych nieruchomości zlokalizowanych m.in. w Krakowie, Krakowie - Balicach, Katowicach, Poznaniu, Kielcach, Łodzi w których proponujemy atrakcyjne powierzchnie biurowe i magazynowe do wynajęcia. 

W chwili obecnej Zakłady Grupy Południe zatrudniają łącznie przeszło 1500 osób pracujących w sektorach usługowym i produkcyjnym. Posiadają szereg własnych nieruchomości, a także dobrze zorganizowaną sieć oddziałów i punktów usługowych na obszarze całej Polski.

 

 

Zakłady Usługowe Południe

KRS: 0000112856
NIP: 676-007-68-74
REGON: 350523600
Nr konta zakładowego:
33 1240 4722 1111 0000 4852 2364
Kapitał zakładowy:
2.869.850,00 zł
 

 

Przedsiębiorstwo Usługowe Południe II

KRS: 0000050371
NIP: 676-17-87-324
REGON: 351251010
Nr konta zakładowego:
71 1240 4722 1111 0000 4859 1520
Kapitał zakładowy:
600.000 zł
 

 

 

 

Gdzie jesteśmy?

Zakłady Usługowe "Południe" sp. z o.o. w Krakowie wraz z innymi spółkami tworzącymi Grupę "Południe" od 1991 roku zajmują się świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu : utrzymania czystości, sprzątania biur i innych nieruchomości utrzymania terenów zielonych, odśnieżania, ochrona mienia, dozorowanie itd.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu internetowego, w którym możecie Państwo zapoznać się z naszą ofertą , a także z podstawowymi informacjami na temat naszej działalności

mapa