Sala Konferencyjna – do wynajęcia ul. Lubicz 42

NovumBistro

Restauracja NOVUM BISTRO Zapraszamy Ponownie !

Zakłady Usługowe „Południe” zapraszają do restauracji NOVUM BISTRO w Krakowie przy ul. Lubicz 42
Jesteś tu:
Strona główna > Bocznicza odstawcza

Bocznica grupy odstawczej wagonów osobowych w Bielsku Białej

Zakłady Usługowe „Południe” sp. z o.o., 31-512 Kraków ul. Lubicz 42  są właścicielem Bocznicy Grupy Odstawczej Wagonów Osobowych w Bielsku Białej przy ul. Trakcyjnej 2, która jest w pełni przystosowana jest do obsługi technicznej pociągów pasażerskich każdego typu w zakresie:

 • obsługi przyjęcia pociągu i wyprawienia na szlak wraz z wykonywaniem wymaganych prób hamulców wg. obowiązujących przepisów przewoźnika,
 • wykonywania napraw w wagonach bez wyłączenia z ruchu oraz usuwania usterek wewnętrznych jak i zewnętrznych zagrażających bezpieczeństwu ruchu,
 • kompleksowego utrzymania czystości pociągów z zewnątrz i wewnątrz,
 • asenizacji oraz napełniania zbiorników wagonów wodą czystą (wodowania).

Bocznica kolejowa wyposażona jest w następujące elementy infrastruktury:

1. Tory odstawcze

Na stacji znajduje się 5 torów odstawczych o nr. 101,102,103,104,105 oraz tor dojazdowy nr.100 o długości użytecznej 2016 m. Tory i rozjazdy są po remoncie przeprowadzonym w miesiącu maju 2018 r. Stan techniczny infrastruktury torowej jest bardzo dobry. Rozjazdy typu S-49-1:9-190 są przekładane ręcznie, w okresie zimowym ogrzewane elektryczne z zastosowaniem wyłączników czasowych dla oszczędności prądu. Rozjazdy jak i tarcze manewrowe obsługiwane są przez zwrotniczego. Posterunek zwrotniczego wyposażony jest w zapasowe zamki zwrotnicowe, spony iglicowe, łączność radiową i telefoniczną z dyżurnym dysponującym Stacji Bielsko-Biała oraz niezbędne narzędzia i materiały do bieżącego usuwania usterek w torach i rozjazdach.

Tory zakończone są kozłami oporowymi z wymaganymi poduszkami piaskowymi co zapewnia bezpieczeństwo taboru podczas prac manewrowych.

W torze Nr 103 znajduje się kanał przeglądowo naprawczy o długości 85 mb. oświetlony wewnątrz i na zewnątrz.

Międzytorza w całości bocznicy oraz drogi dojazdowe są utwardzone i odwodnione kanalizacją burzową. Obok toru nr 105 znajdują się studzienki kanalizacji miejskiej do spuszczania fekalii z zamkniętych zbiorników WC. (umowa z firmą kanalizacyjną na odprowadzenie fekalii). Do opróżniania zbiorników WC, bocznica posiada stacjonarną pompę o dużej wydajności usytuowaną przy wjeździe na tory bocznicowe, pompę mobilną na samochodzie oraz pompę przewoźną ręcznie w razie potrzeby użycia na torach bocznicowych. Wszystkie zbiorniki wagonowe w składach opróżniane są przed wjazdem na tory bocznicowe.

2. Hydranty pożarowe

Hydranty usytuowane na poboczach torów 101 i 105 obejmują cały teren bocznicy oraz wewnątrz budynku socjalno-warsztatowego.

3. Infrastruktura do wodowania wagonów

Obok toru 105, międzytorze torów 103/104 oraz 101/102 znajdują się studzienki do poboru wody w ilości 22 szt. rozstawione na całym terenie dające możliwość nawodowania wagonu w każdym miejscu bocznicy.

Studzienki ostatnio remontowane we wrześniu 2017 roku wyposażone są w specjalne zawory i ocieplenia dające 100% zabezpieczenie przed zamarzaniem w okresie zimowym

4. Sieć do ładowania akumulatorów

Sieć ładowcza zasilana jest trzema prostownikami o dużej mocy co nie ogranicza ilości ładowanych akumulatorów.

Punkty ładowcze znajdują się na międzytorzach torów 101/102 – 16 punktów, 103/104 – 12 punktów, 104/105 – 12 punktów.

Bocznica posiada urządzenie do destylacji wody i specjalne pomieszczenia do ładowania akumulatorów zapasowych.

5. Sieć elektryczna

Na bocznicy znajduje się sieć elektryczna z punktami zasilania napięcia 230/400 V na międzytorzach nr 103/104 w ilości 12 szt. oraz 101/102 w ilości 17 szt. Sieć i kolumienki wykonane są wg. norm unijnych.

6. Sieć sprężonego powietrza

Sieć sprężonego powietrza usytuowana jest obok toru 101 oraz 103 w ilości 40 zaworów do poboru sprężonego powietrza. Sieć zasilana kompresorem dużej mocy i zbiornikiem o ciśnieniu roboczym 0,8 Mpa.

7. Sieć zasilania taboru do ogrzewania i zasilania wagonów z przetwornicami statycznymi

Napięcie sieci do taboru o wartości 3000 V prądu stałego podawane jest poprzez specjalną podstację z której rozprowadzone jest zasilanie na wszystkie tory. Na końcówkach torów znajdują się specjalne sygnalizatory informujące o włączonym napięciu.

8. Oświetlenie bocznicy

Bocznica jest oświetlona na całej powierzchni w ilości 120 punków świetlnych z podwójnymi i potrójnymi oprawami świetlnymi.

9. Monitoring odstawionego taboru

Teren bocznicy jest monitorowany poprzez 14 kamer usytuowanych w takich miejscach aby odstawiony tabor był zabezpieczany w całości. Monitor podglądu kamer znajduje się w pomieszczeniu rewidentów oraz na posterunku zwrotniczego i jest całodobowo dozorowany. Rejestrator monitoringu rejestruje 2 tygodniowy okres nagrania.

10. Zabezpieczenie zewnętrzne terenu bocznicy

Teren bocznicy jest ogrodzony w całości, a wjazd na bocznicę zabezpieczany rogatką obsługiwaną i kontrolowaną przez pracownika bocznicy. Tabor przed osobami postronnymi lub przypadkami ewentualnego terroryzmu zabezpieczony na najwyższym poziomie. Takie opinie otrzymywaliśmy od policji podczas kontroli i ćwiczeń antyterrorystycznych.

11. Budynek socjalno-warsztatowy

Budynek posiada pełne zaplecze socjalne dla pracowników jak i warsztatowe oraz magazynowe.

12. Sprzęt techniczny do utrzymania bocznicy

Bocznica wyposażona jest w sprzęt techniczny m in.; ciągniki do odśnieżania dróg dojazdowych, ciągnik mały do odśnieżania międzytorzy środki transportu do wywożenia śniegu i lodu z oczyszczanego taboru. W okresie letnim tory i rozjazdy są opryskiwane specjalnym opryskiwaczem na mini ciągniku w celu eliminacji chwastów.

Firma posiada Świadectwa Bezpieczeństwa Bocznicy nr 186/UK/19 wydane 16 października 2021r.

Firma posiada certyfikaty jakości usług na zgodność z normami ISO 9001 i ISO 14 001 wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące.

Na Bocznicy wykonywane są usługi w zakresie:

 1. obsługi technicznej pociągów;
  • pełna wymagana obsługa przyjęcia pociągu i wyprawienia wraz z wykonywaniem wymaganych prób hamulców wg. obowiązujących przepisów przewoźnika.
  • wykonywanie napraw bez wyłączenia z ruchu usterek wewnętrznych jak i zewnętrznych zagrażających bezpieczeństwu ruchu.
 2. wykonywanie usług manewrowych wg. wytycznych rozkładów jazdy i poleceń przewoźnika
 3. mycie i czyszczenie taboru
 4. napełnianie zbiorników WC oraz opróżnianie zbiorników z fekaliami.

Usługi wykonywane są przez profesjonalne zespoły pracowników tj;

 1. kadrę kierowniczą – cechującą się kierunkowym wykształceniem i specjalizacją oraz posiadającą długoletni staż przy nadzorowaniu, organizowaniu obsługi technicznej pociągów.
 2. zespoły wykonawcze w skład których wchodzą specjaliści:
 • rewidenci taboru,
 • elektromonterzy,
 • manewrowi,
 • ustawiacze,
 • zwrotniczy.

Pracownicy firmy przechodzą regularne szkolenia teoretyczne i praktyczne.

Obsługa taboru na bocznicy w Bielsku Białej przy ul. Trakcyjnej 2 jest w pełni profesjonalna i gwarantuje bezpieczeństwo ruchu taboru na najwyższym poziomie.

Gdzie jesteśmy?

Zakłady Usługowe "Południe" sp. z o.o. w Krakowie wraz z innymi spółkami tworzącymi Grupę "Południe" od 1991 roku zajmują się świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu : utrzymania czystości, sprzątania biur i innych nieruchomości utrzymania terenów zielonych, odśnieżania, ochrona mienia, dozorowanie itd.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu internetowego, w którym możecie Państwo zapoznać się z naszą ofertą , a także z podstawowymi informacjami na temat naszej działalności

mapa